• Banner #1
  • Banner #2
  • Banner #3

WIELAND

www.wieland-electric.com

Spoločnosť Wieland Holding so sídlom v Bamberku zahrňuje samostatné dcérske spoločnosti Wieland Electric a STOCKO Contact. Vďaka priekopníckym inovatívnym postupom sa spoločnosť Wieland Elec-tric stala jedným z predných dodávateľov elektrickej spojovacej techniky. Spoločnosť založená v roku 1910 v Bamberku je dnes najväčšou dcérskou spoločnosťou skupiny Wieland Holding. STOCKO Contact so sídlom vo Wuppertále je súčasťou skupiny Wieland od roku 2001. Spoločnosť STOCKO, ktorá sa rovnako môže chváliť viac ako storočnou históriou, je jedným z nejväčších výrobcov konektorových systémov a krimpovacích kontaktov.

NA CELOM SVETE DOMA po celom svete pôsobí v rámci skupiny Wieland viac ako 2 000 zamestnancov. So svojimi 15 pobočkami a dcérskymi spoločnosťami a rovnako distribučnými partnermi v 70 krajinách je Wieland Holding zastúpený skoro na všetkých dôležitých kľúčových trhoch sveta. A vždy sa hrdo hlási k sídlu v Nemecku, kde se stále vyrába prevažná časť produktov. Bezpečné elektrické spoje sú jadrom našej produktovej ponuky a boli od tej doby kedy bola spoločnosť založená. Avšak, dobré medziľudské vzťahy sú rovnako dôležité pre spoločnosť Wieland: to platí rovnako pre vzťahy k zákazníkom a taktiež v rámci spoločnosti .


Etablovanie v oboroch technika skriňových rozvádzačov, priemyselná automatizácia, systémová technika stavieb – s našou širokou ponukou produktov ponúkame riešenie pre najrôznejšie aplikácie. Od inovačnej technológie rozhrania a technológií sietí, cez radové svorky až po „safety first“ – s modulárnymi systémovými riešeniami a bezpečnostnými prvkami. S produktami spoločnosti Wieland v skriňovom rozvádzači budete vždy na bezpečnej strane. Nech už sa jedná o energetické zbernicové systémy pre decentrálnu automatizáciu alebo zbernicové komponenty pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Vo všetkých oblastiach a v najrôznejších aplikáciách sa uplatňujú technické riešenia společnosti Wieland. V systémovej technike stavieb zaujíma Wieland Electric svetové prvenstvo v oblasti zásuvných elektroinštalácií.


Nie nadarmo je možné sa s našimi systémovými riešeniami stretnúť v mimoriadnych stavebných projektoch po celom svete. V možnostiach elektronického sieťového prepojenia je spoločnost Wieland priekopníkom na ceste k „inteligentnému domu“. Welcome Future Spoločnosť Wieland Electric je so svojimi 100 rokmi stále mladá a plná inovatívnej energie. A naša spoločnosť sa ani do budúcna vedľa produkcie stále nových systémových riešení pre našich zákazníkov nezrieka ani spoločenskej odpovednosti. Ekologické produkty High-Tech, vyrobené podľa najmodernejších výrobných štandardov, overený systém enviromentálneho managementu a rozsiahlej lokálnej investície sú pre nás samozrejmosťou. Celosvetová angažovanosť a regionálny prístup v duchu udržateľného rozvoja – spoločnost Wieland Electric je pripravená pre budúcnosť: Contacts are green.