• Banner #1
  • Banner #2
  • Banner #3

RAVIOLI

www.raviolispa.com

Nejpoužívanejším prvkom z oblasti ovládania žeriavov sú závesné ovládače. Ich výrobcovia, talianská firma RAVIOLI S.p.A. ponúka jedno i dvojradé prevedenia pod označením LADY a STILO. Ovládače sú určené iba pre ovládanie pomocných obvodov. Zákazník si môže zvolit jedno a dvojstupňové pojezdové tlačidlá s výrazným mechanickým rozlíšením zopnutia jednotlivých stupňov a množstvom daľších ovládacích prvkov ako sú napr. tlačidlo núdzového vypnutia, prepínače, kontrolky a mnohé dalšie. Spoľahlivosť, prevádzková bezpečnosť (dvojitá izolácia) a súčasný design sú samozrejmosťou.

Ďalším dôležitým prvkom z ponuky firmy RAVIOLI sú vretenové koncové spínače FCN a FCR používané pre obmedzenie hornej a dolnej medze zdvihu. Základný rozsah prevodového pomeru je 1:25 až 1:400. Pre špeciálne aplikácie je možné dodať doplnkové príslušenstvo: flexibilné alebo obojstranný hriadeľ, neštandardné ovládacie vačky, nadstavby potenciometrov alebo enkodérov. Jednoduché nastavenie vačiek vretenových koncových spínačov uľahčuje určenie spínacieho bodu pri montáži a nastavení zdvíhacieho zariadenia. Krížové ovládače MC a MW a ovládacie pulty COMPACT sú zvolené pre zložitejšie alebo viacstupňové pohyby. Kompletné zariadenie je obvykle špecifikované podľa priania zákazníka a jeho konkrétnych požiadavkov. Masívne provedenie a vysoký stupeň krytia (IP65) ovládacích pultov pozitívne prispievajú k dlhej životnosti celého zariadenia.


Posledním výrobkem pre žeriavnícku oblasť, ktoré chceme na tomto mieste predstaviť sú krúžkové zbierače. Rozsah prenášeného prúdu je v rozmezí 20 až 50 A, zbieracie kartáče je možné voliť ako uhlíkové alebo jednoduššie listové zo špeciálnej zliatiny. Pre použitie u vonkajších vežových žeriavov je dodávaná rada PMS s krytím IP55. Na želanie je možné doplniť krúžkové zberače krúžky pre prenos dátových signálov alebo vytvorit kombináciu prenášajúcu súčasne elektrický prúd a tekuté alebo plynné médiá. V ponuke nájdete taktiež krúžkové zberače podľa smernice ATEX, určenej pre použitie v prostrediach s nebezpečím výbuchu.


Druhou časťou ponuky sú zariadenia pre manipulačnú a upratovaciu techniku – nízko a vysokozdvižné vozíky, zametacie a čistiace stroje a podobne. Do tejto oblasti spadá ponuka výkonových TWIN konektorov s prúdovým zaťažením 80, 160 a 320 A. Všetky konektory sú vybavené kódovacím kolíkom s uvedením príslušného napätia trakčnej batérie (až 96 VDC). Zvláštnu skupinu tvoria konektory so systémom Air-tech určené pre kombinované pripojenie napätí a stlačeného vzduchu. DC kontaktory sloužia ako spínacie prvky silového trakčného okruhu vysokozdvižných vozíkov alebo iných podobných zariadení. Ponuka sortimentu kontaktorov zahrňuje taktiež spínacie prvky pro reverzáciu chodu motoru a montážne príslušenstvo. Ucelená ponuka firmy RAVIOLI prináša nové a kvalitné produkty, ktoré istotne nájdu uplatnenie vo vyššie spomínaných aplikaciách.