O firme

HISTÓRIA

Počiatok firmy Schmachtl siaha až do prvorepublikového Československa. Dňom 1.1.1934 prevzal Ing. Karl Schmachtl (otec K.-H. Schmachtla, súčasného konateľa firmy Schmachtl KG v Rakúsku) zastúpenie firmy Vogel-Pumpen Stockerau pre celé teriórium Československa a zriadil aj dielňu v Znojme. Činnosť firmy bola ukončená roku 1939 a znovu obnovená Ing. Franzom Schmachtlom (bratom Karla Schmachtla) v roku 1947 v Linci v Rakúsku. Aktivity firmy Schmachtl do Československa boli obnovené v roku 1978, keď spoločnosť obdržala niekoľko zákaziek pre veľké české podniky prostredníctvom podnikov zahraničného obchodu (PZO) a táto spolupráca s PZO pokračovala do roku 1990. v roku 1990 bola v Prahe založená technická kancelária rakúskej firmy Schmachtl KG, ktorá naviazala a ďalej rozširovala obchodné kontakty, ktoré firma Schmachtl v tehdajšom Československu mala.

Ďalším vývojovým krokom bolo v roku 1992 založenie spoločnosti Schmachtl Cs s.r.o. ako dcérskej spoločnosti firmy Schmachtl KG Rakúsko. V tom istom roku sa firma presťahovala z prenajatej miestnosti v Prahe-Šeberově do vlastného objektu - jednoposchodovej vily v Prahe-Spořilově, kde vznikol aj prvý malý sklad tovaru. Postupné rozrastanie firmy si vyžiadalo zaplnenie vily do najposlednejšieho miesta a prenájom ďalších dvoch skladov. Rok 1997 se zapísal zlatým písmom, lebo firma Schmachtl sa presťahovala do úplne novovybudovaného objektu na južnom okraji Prahy, do Vestce u Prahy. Najmodernejšou technológiou zariadená administratívna budova a sklad o rozlohe takmer 3000 m2 denne prispievajú k zlepšeniu služieb zákazníkom a tvorí výborné pracovné prostredie pre 42 zamestnancov firmy. A pretože mladá dynamická firma s mottom: "maximálna spokojnosť zákazníka - náš cieľ" naďalej úspešne expanduje nielen v Českej republike, dochádza v októbri roku 1999 k založeniu sesterskej spoločnosti Schmachtl SK v Bratislave a dňom 1.1.2000 sa pražská kancelária so svojim 42- členným týmom premenuváva na Schmachtl CZ spol. s r.o.

FILOZOFIA

Cieľom nášho snaženia je vybudovať prosperujúcu firmu plne vyhovujúcu potrebám našich zákazníkov. Našou úlohou je vytvorenie úzkeho kontaktu s klientom a zaručť naprostú spokojnosť všetkých zákazníkov. Radi Vám pomôžeme pri riešení rôznych aplikácií našich komponentov a zariadení. Firma Schmachtl vysiela svojich zástupcov priamo na pracovisko, kde Vám v praxi sú skúsenými poradcami pre naše výrobky. Zázemie pre konzultácie vo firme tvorí oddelenie technickej podpory. Kladieme dôraz na uzavretie kruhu s našimi klientami, pretože len v prípade rád a podnetov dokážeme veľmi rýchlo a presne reagovať na požiadavky trhu a uspokojiť našich zákazníkov.

Partnerský vzťah k zákazníkom, neustála inovácia, najvyššia kvalita, rýchle dodávky a najlepší pomer medzi cenou a výkonom umožnili náš súčasný úspech. To pre nás predstavuje záväzok do budúcnosti, plniť a poznávať požiadavky a priania našich zákazníkov. Ako najvyššie firemné hodnoty vo všetkých aspektoch svojho podnikania stavia spoločnosť Schmachtl čestnosť, integritu, poctivosť a zameranie na zákazníka. V súlade so záujmami spoločnosti Schmachtl je dodržiavanie ekologických a bezpečnostných opatrení. Prajeme si, aby všetci naši zákazníci plne využili všetkých výhod, ktoré im naša firma ponúka..

OBLASŤ ČINNOSTI

Spoločnosť Schmachtl je výhradným zástupcom svetových výrobcov v oblasti elektrotechniky, elektroniky a strojárstva. Firma Schmachtl vyvíja svoje aktivity predovštekým v týchto oblastiach:

  • strojárstvo (čerpadlá, vývevy a kompresory, kvapalinové filtre, hriadeľové spojky, klzné ložiská, komponenty pre hydraulické výťahy)
  • senzorika, automatizácia (optické čidlá, čítače čiarového kódu, svetelné závory, koncové spínače, snímače polohy, programovatelné riadiace jednotky PLC)
  • pohony a energetické zdroje (motory, frekvenčné meniče, záložné zdroje - UPS)
  • rozvádzačová technika (radové svorky, priemyselné konektory, svorky a konektory do plošných spojov,
  • rozvádzačové káblové kanály, sbernicový systém, rozvádzačové skrine včetne komponentov, príslušenstvo a náradie)
  • elektroinštalácie (kanálové inštalačné systémy, upevňovacie a úložné systémy pre elektromontáže, zásuvkový a spínačový program, konektorové inštalačné systémy)
  • zdvíhacia a žeriavová technika (závesné a krížové ovládače, pohyblivé prívody energie, krúžkové zberače, káblové vodiace reťaze, koncové spínače, optická a akustická signalizácia)
  • priemyselné záložné zdroje od 0,3 do 1300 kVA
Scroll To TopScroll To Top