SCHMACHTL SK, s.r.o.

Valchárska 3
82109 Bratislava
IČO: 35773219
IČ DPH: SK2020232709
tel.: +421 2 5827 5600
fax: +421 2 5827 5601
e-mail: office@schmachtl.sk

Vedenie spoločnosti

Konateľ / Výkonný riaditeľ
Branislav Huťka
hutka@schmachtl.sk
tel.: 02/58275640

Prokurista
Ing. Marek Ružička
ruzicka@schmachtl.sk
tel.: 02/58275631

Asistentka
Diana Šebová
sebova@schmachtl.sk
tel.: 02/58275620

Obchodné oddelenie

Obchodný zástupca - elektro
SEVER
Peter Čaradský
caradsky@schmachtl.sk
tel.: 02/58275622

Obchodný zástupca / projekty
elektro

JUH / SR
Peter Puvák
puvak@schmachtl.sk
tel.: 02/58275623

Obchodný zástupca - strojárstvo
Ing. Martin Hija
hija@schmachtl.sk
tel.: 02/58275632

Obchodný zástupca - strojárstvo
Ing. Bohuslav Spišiak
spisiak@schmachtl.sk
tel.: 02/58275630

Technická podpora
Milan Cmarko
cmarko@schmachtl.sk
tel.: 02/58275621

Vedúci divízie - strojárstvo
Ing. Marek Ružička
ruzicka@schmachtl.sk
tel.: 02/58275631

Technická podpora - strojárstvo
Ing. Marek Ružička
ruzicka@schmachtl.sk
tel.: 02/58275631

Objednávky

Obchodný referent - nákup
Klára Tóthová
tothova@schmachtl.sk
tel.: 02/58275611

Obchodný referent - predaj
Bc. Kristýna Hajašová
hajasova@schmachtl.sk
tel.: 02/58275612

Sklad

Skladník
Pavol Maruniak
maruniak@schmachtl.sk
tel.: 02/58275670

Skladník
Milan Kohút
kohut@schmachtl.sk
tel.: 02/458275670

Scroll To TopScroll To Top