Pohony
Elektrické motory

Elektromotory rady KD/DR od spoločnosti Dunkermotoren sa krútiacim momentom pohybujú v rozmedzí 3,6-31,5 Ncm (výkonovo 5-86 W). Rada KD zahrňuje jednofázové motory, ktoré vyžadujú rozbehové kondenzátory (také v sortimente Dunkermotoren). Motory rady DR sú trojfázové. Kompaktné motory robustného prevedenia sú úplne bezúdržbové a disponujú krytím triedy IP54. Trieda izolácie je E (pre motory rady KD/DR.1 hladké) a F (pre motory rady KD/DR.0 s rebrovaním).

Elektromagnety

Elektromagnet je cievka s jadrom z magneticky mäkkej oceli, používaná k vytváraniu dočasného magnetického poľa. Princíp spočíva v premene energie elektromagnetického poľa na energiu mechanickú. Magnetická sila tu vzniká pri prechode elektrického prúdu vinutím cievky na oceľovom jadre, ktoré priťahuje pohyblivú časť - kotvu.

Magnetické pole elektromagnetu je tým silnejšie, čím väčší elektrický prúd prechádza cievkou a ďalej tiež čím viac má cievka závitov. V bežnej technickej praxi je táto sila fyzikálne obmedzená, mimo iné, tiež celkovú magnetickú vodivosť jadra elektromagnetu, ktorá samozrejme nemôže byť nekonečná.


Scroll To TopScroll To Top