Káblové úložné systémy zo zachovaním funkcie pri požiari

Významnou čásťou produkcie firmy PUK sú systémy pre zachovanie funkcie pri požiari. Všetky systémy, ktoré ponúkame, sú testované a vyšpecifikované do poslednej skrutky. Systémy sú navrnuté s káblovými žlabmi, roštami alebo rebríkmi pre požiarne odolné trasy a stúpajúce vedenie. Do tejto oblasti patrí aj káblové príchytky pre upevnenie jednotlivých kábelov priemerov 12 – 60 mm na betonový podklad bez použitia žľabov alebo roštov.


Scroll To TopScroll To Top