Ochranné trubky

Korugované trubky a pevné trubky patria k základnému materiálu na ukladanie a ochranu káblov. Ich použitie je velmi široké a nájdete ich v skoro každej inštalácii. Samozrejmosťou je kompletný systém tvaroviek a príslušenstva, vďaka ktorému je možné vybudovať aj systémy s krytím IP67. Dôležitým produktom v ponuke ochranných trubiek sú špirálové hadice GSIG. Ide o hadice určené k pravidelnému namáhaniu ohybom a používajú sa k ochrane prívodných a pracovných káblov pri strojoch a k pripájaniu zariadení zaťažených vibráciami.


Scroll To TopScroll To Top