Prepínacie armatúry

Guľové kohúty
Jednostupňové a dvojstupňové trojcestné guľové kohúty od firmy Boll & Kirch umožňujú bezpečné odpojenie technologických komponentov a zariadení z kontinuálne prebiehajúceho procesu a zároveň súčasné pripojenie záložných komponentov do procesu bez jeho prerušenia. V závislosti na type je ich možné použiť pre rôzne prevádzkové podmienky a aplikácie s kvapalinami a plynmi. Všetky tieto prepínacie armatúry sú vybavené potrubím vyrovnávania tlaku.

Typ 3.95.2

 • kompaktný dvojstupňový trojcestný guľový kohút
 • média: kvapaliny a plyny
 • svetlosť pripojenia: DN 25 až DN 200
 • materiálové prevedenie: tvárna liatina, oceloliatina, liata nerez oceľ
 • prevádzkový tlak: do 64 bar

Typ 3.96.2

 • dvojstupňový trojcestný guľový kohút (vzdialenosť kohútov je može zvoliť, kohúty sú spojené kľbovou tyčou)
 • média: kvapaliny a plyny
 • svetlosť pripojenia: DN 25 až DN 200
 • materiálové prevedenie: tvárna liatina, oceloliatina, liata nerez oceľ
 • prevádzkový tlak: do 64 bar

Typ BBV-P

 • jednostupňový trojcestný guľový kohút
 • médium: kvapaliny a plyny
 • svetlosť pripojenia: DN 25 až DN 200
 • materiálové prevedenie: oceľ, nerez oceľ
 • prevádzkový tlak: do 100 bar

Typ BFS-P

 • dvojstupňový trojcestný guľový kohút (vzdialenosť kohútov je može zvoliť, kohúty sú spojené kľbovou tyčou, prevedenie s jedným alebo dvoma kĺbmi)
 • média: kvapaliny a plyny
 • svetlosť pripojenia: DN 25 až DN 200
 • materiálové prevedenie: oceľ, nerez oceľ
 • prevádzkový tlak: do 100 bar

Čistiace zariadenia
Pre regeneráciu a zabezpečenie plnej funkcie dlhšie používaných filtračných vložiek sa odporúča občasné vyčistenie sita filtračnej vložky. Kvalitné vyčistenie sita filtračnej vložky predĺži interval medzi čisteniami a skráti čas samotného čistenia. Ušetrí sa tak čas pre údržbu a teda aj náklady na prevádzku. Optimálne výsledky pri čistení filtračných vložiek dosiahnete použitím čistiacich zariadení BOLL v kombinácii so špeciálnou čistiacou kvapalinou BOLL-CLEAN 2000. Pre čistenie filtračných vložiek ponúkame dva typy čistiacich zariadení:

Typ 5.04 vysokotlakové čistiace zariadenie
Princíp čistenia je vysokotlakovou kvapalinou (60 bar). Podľa typu filtračnej vložky sa zvolí vhodný čistiaci nástavec (plochá tryska, rotačná tryska, valcová rúrka s otvormi). Čistiace zariadenie pozostáva z pojazdného rámu s odmáčacou a čistiacou vaňou, sacieho filtra, čerpadla, výtlačného jemného filtra, čistiacej pištole s nástavcami, špeciálnej čistiacej kvapaliny BOLL-CLEAN 2000, hadicového a elektrického prepojenia.

Vyrába sa v dvoch veľkostiach:

 • 355/500 pre filtračné vložky priemeru do 355 mm, dĺžky do 500 mm
 • 435/750 pre filtračné vložky priemeru do 435 mm, dĺžky do 750 mm

Typ 5.05 ultrazvukové čistiace zariadenie
Princíp čistenia je ultrazvukom. Filtračné vložky sa vložia do drôteného koša s rozmermi 560x325x400 mm a ponoria sa do vane s rozmermi 600x400x700 mm naplnenej špeciálnym čistiacim prostriedkom BOLL-CLEAN 2000.

 • frekvencia 25 kHz pre hrubé čistenie / 45 kHz pre šetrné jemné čistenie
 • efektívny výkon 1000 W, špičkový výkon 2000 W
 • materiálové prevedenie telesa, vane a koša: nerez oceľ
 • zariadenie má vyhrievanie kúpeľa s výkonom 2400 W

Scroll To TopScroll To Top