S automatickým čistením

Vo všetkých automatických filtroch BOLL sa čistenie filtračných sviečok vykonáva automaticky spätným preplachom na základe dosiahnutej nastavenej tlakovej diferencie medzi vstupným a výstupným hrdlom filtra alebo v závislosti od času podľa pokynu k vykonaniu preplachu od riadiacej jednotky. Spätný preplach sa vykonáva (v závislosti na type filtra) buď vlastným médiom, cudzím médiom alebo pomocou vlastného média s podporou stlačeného vzduchu. Tieto typy filtrov sa používajú vtedy, keď je pri kontinuálne pribúdajúcich nečistotách náročnosť manuálneho čistenia nehospodárna, alebo je samotná prevádzka automatizovaná. Najčastejčie sa používajú pri filtrácii mazacieho oleja napr. pri dieselových motoroch, rezného oleja alebo emulzie voda – olej pri obrábacích strojoch, vody v chladiacich okruhoch, vody pre zasnežovacie systémy a riečnej vody.

Filtrácia vody typ 6.18/6.19/6.04

  • prietok: do 9000 m3/h
  • jemnosť filtrácie: 50 µm až 5 mm
  • svetlosť pripojenia: DN 50 až DN 900

Filtrácia oleja, rezných kvapalín a palív typ 6.64/6.46/6.72

  • prietok: do 1027 m3/h
  • jemnosť filtrácie: 6 µm až 200 µm
  • svetlosť pripojenia: DN 40 až DN 400

Scroll To TopScroll To Top