S manuálnym čistením

Filtrované médium vteká do filtračnej vložky (smer toku závisí od typu filtračnej vložky) a mechanické nečistoty sa postupne usadzujú na vnútornej alebo vonkajšej stene filtračného sita (v závislosti na smere toku). Tým postupne dochádza k nárastu rozdielu tlaku medzi vstpným a výstupným hrdlom filtra. Po určitej dobe prevádzky sa dosiahne tlaková strata, pri ktorej je potrebné sito filtračnej vložky manuálne vyčistiť (čistiteľné filtračné vložky s povrchovou filtráciou), prípadne je potrebné filtračnú vložku vymeniť za novú (jednorázové filtračné vložky s hĺbkovou filtráciou - vrstva sklených vlákien, papiera, polyesteru).

Jednokomorové (simplex) filtre:

Pri čistení, resp. výmene filtračnej vložky je potrebné prerušiť prevádzku zariadenia.

  • prietok: do 4000 m3/h
  • jemnosť filtrácie: 1 µm až 10 mm
  • svetlosť pripojenia: DN 20 až DN 600

Dvojkomorové (duplex) filtre:

Pri čistení, resp. výmene filtračnej vložky nie je potrebné prerušiť prevádzku zariadenia. Po presmerovaní toku prepínacou armatúrou prebieha samotná filtrácia v druhej komore a počas tejto doby je možné filtračnú vložku z prvej komory vyčistiť, resp. vymeniť.

  • prietok: do 430 m3/h
  • jemnosť filtrácie: 1 µm až 5 mm
  • svetlosť pripojenia: DN 20 až DN 250

Scroll To TopScroll To Top