Filtre a armatúry

Firma Boll & Kirch je popredným svetovým výrobcom filtrov na filtráciu kvapalín a plynov. Tieto filtre chránia dôležité technologické časti prevádzkovaných zariadení ako sú napr. ventily, čerpadlá, ložiská pred znečistením, ktoré by mohlo poškodiť alebo v extrémnom prípade vyradiť dané zariadenie z prevádzky. Je ich možné zabudovať do sacieho alebo výtlačného potrubia. Kontinuálna alebo diskontinuálna prevádzka, manuálne alebo plne automatické čistenie filtračných elementov predurčujú výber vhodného typu filtra: jednokomorové (simplex) filtre, dvojkomorové (duplex) filtre, automatické samopreplachovacie filtre s preplachom vlastným médiom, externým médiom alebo pomocou stlačeného vzduchu.

Filtre firmy Boll & Kirch je možné použiť na filtráciu nasledovných médií:

  • olej
  • voda
  • plyn
  • palivá
  • rezné kvapaliny
  • chemikálie

Scroll To TopScroll To Top