Katodická ochrana a uzemnenie

Dodávame nástroje a materiály na katodickú ochranu potrubí, konštrukcií a stavieb zaťažených rizikom poškodenia bludnými prúdmi. Ďalej dodávame materiál a nástroje na vytváranie uzemnenia a pre spájanie zemných sietí. V spolupráci s výrobcom firmou ERICO bol v uplynulých rokoch vyvinutý systém pre exotermické zváranie pozinkovaných materiálov technológiou CADWELD.


Scroll To TopScroll To Top