Konektorový prepojovací systém

Konektorový prepojovací systém gesis je novým štandardom pre elektroinštalácie budov. Nachádza uplatnenie v moderných inštaláciách, kde prináša až 70% skrátenia doby inštalácie, maximálne zjednošuje a zefektívňuje budúcu údržbu a rekonštrukciu objektov. Moderne poňatý systém umožňuje vytváranie poschodových systémov s využitím plochých káblov a odbočných konektorov. Neoddeliteľnou súčasťou systému sú aj prepojovacie boxy opatrené konektormi gesis.


Scroll To TopScroll To Top