Membránové čerpadlá

Membránové čerpadlá KNF patria svojou veľkosťou medzi miniatúrne čerpadlá, ktoré si však vďaka svojej životnosti a prevádzkovej spoľahlivosti našli svoje pevné miesto v náročných priemyselných aplikáciách a dajú sa tak nazvať pravými „švajčiarmi“, odkiaľ skutočne pochádzajú.

Elektrickým pohonom (DC/DCB 6 /12/24V alebo AC 230V/50Hz) sa pomocou excentra a ojnice poháňa membrána a tá cez sací a výtlačný ventil postupne nasáva resp. vytláča čerpané médium do resp. z čerpadla.

Výrobný program čerpadiel KNF je rozdelený na membránové čerpadlá v prevedení OEM, ktoré sú určené na zabudovanie do strojov, prístrojov a zariadení a čerpadlá v laboratórnom prevedení (prenosné). Obe tieto prevedenia zahŕňajú v sebe dopravné čerpadlá a dávkovacie čerpadlá, ktoré umožňujú reguláciu čerpaného množstva nastavením čerpacej rýchlosti alebo nastavenie presnej dávky a je ich možné riadiť externe, buď analógovo alebo cez RS 232 a 485 rozhranie.

Ich použitie je špecifické, najčastejšie sa používajú v chemickom priemysle, medicínskej technike, tlačiarenska technika, úprava vody, ČOV, v laboratóriách a všade tam, kde je potreba dopravovať alebo presne dávkovať akúkoľvek chemickú zložku alebo v malých cirkulačných resp. chladiaci okruhoch.


Scroll To TopScroll To Top