Hadicové - peristaltické čerpadlá

Hadicové-peristaltické čerpadlá ELRO sú určené na čerpanie a dávkovanie obtiažne čerpateľných médií ako aú napr. vysoko viskózne média, média s vláknitými nečistotami a pod. Tieto čerpadlá sú samonasávacie, aj na sucho a vytvoria podtlak na saní až 0,95 bar. Podľa druhu aplikácie je možné zvoliť si priemyselné čerpadlo (stacionárne prevedenie), čerpadlo v mobilnom prevední, resp. čerpadlo v mobilnom prevedení pre nebezpečné látky.

Významné vlastnosti hadicových-peristaltických čerpadiel ELRO:

 • ideálne na čerpanie abrazívnych a viskóznych médií a médií s obsahom pevných častíc
 • odolné voči chodu na sucho
 • samonasávacie (aj na sucho), sacia výška až do 9,5 m
 • šetrné čerpanie média, bez šmykového namáhania a poškodenia častíc v čerpanom médiu
 • podtlak v hlave čerpadle zabezpečuje konštantný prietok počas celej doby čerpania
 • hermetické vďaka svojej konštrukcii, nemajú upchávku
 • jednoduchá regulácia prietoku pri použití motora s frekvenčným meničom
 • vhodné do Ex prostredia
 • integrovaný systém včasného varovania prasknutia hadice
 • čerpanie potravín (peristaltická hadica v prevedení FDA)
 • pohon: elektromotor, prenosné čerpadlá: benzínový alebo dieselový motor

Scroll To TopScroll To Top