Membránové čerpadlá poháňané vzduchom

Mebránové čerpadlá DEPA sú oscilačné objemové čerpadlá s dvomy oproti sebe umiestnenými čerpacími komorami. Tieto sú membránou rozdelené na priestor s kvapalinou a vzduchový priestor. Obe membrány sú vzájomné spojené piestnicou, ktorá zabezpečuje, že pri jednom zdvyhu sa médium z jednej čerpacej komory vytlačí a do druhej zase nasaje. Vďaka svojej jednoduchej konštrukcii a prevádkovým vlastnostiam majú veľmi široké uplatnenie. Najčastejšie sa s nimi stretávame v chemickom, potravinárskom a farmaceutickom priemysle a pri čerpaní farieb. Podľa druhu aplikácie je možné zvoliť si čerpadlo v kovovom alebo plastovom prevední, resp. pre hygienické čerpanie médií v leštenom nerezovom prevedení.

Významné vlastnosti membránových čerpadiel DEPA:

 • ideálne na čerpanie abrazívnych a viskóznych médií a médií s obsahom pevných častíc
 • odolné voči chodu na sucho a sú bezúdržbové, nepotrebujú mazanie tukom ani olejom
 • samonasávacie (aj na sucho), ponorné a majú ľahko regulovateľný výkon (prietok/dopravná výška) len zmenou tlaku
 • hnacieho vzduchu
 • médium čerpajú veľmi šetrne, len ho vytláčajú (dôležité hlavne pri potravinách)
 • vhodné do Ex -prostredia, ATEX aj pre Zónu 0
 • hermetické vďaka svojej konštrukcii, nemajú upchávku ani ložiská
 • ľahko prenostné a jednoduché uvedenie do prevádzky, stačí pripojiť prívod vzduchu
 • nová patentovaná PTFE kompaktná membrána (nopped E4) s vysokou životnosťou
 • hygienické čerpanie Aseptik Line, Food Line s certifikátmi EHEDG, 3A, FDA, USDA (leštená nerez oceľ)
 • môžu prečerpávať do uzatvorených vedení bez toho, že by dochádzalo k vzniku tepla, opotrebenia alebo úniku média
 • (dôležité hlavne pri použití ako plniaceho čerpadla)
 • pri uzatvorenom výtlačnom potrubí zostane čerpadlo jednoducho stáť
 • mimoriadne robusné; poškodenie alebo zničenie nesprávnou prevádzkou je takmer výlúčené

Scroll To TopScroll To Top