Zubové čerpadlá

Zubové čerpadlá firmy KRACHT s vonkajším ozubením nachádzajú uplatnenie hlavne pri čerpaní olejov, farieb a iných viskóznych kvapalín s maznými vlastnosťami ako napríklad olej, nafta, lepidlá, živice, polyol, isokyanát a mnoho ďalších. Tieto čerpadlá je možné dodať aj s prehlásením ATEX.

Nízkotlakové zubové čerpadlá
Typové rady: KF, BT, DuroTec

  • prietok: do 730 cm3/r
  • dopravná výška: do 25 bar/150 bar

Vysokotlakové zubové čerpadlá
Typová rada: KP

  • prietok: do 300 cm3/r
  • dopravná výška: do 300 bar

Zubové čerpadlá s magnetickou spojkou (bezupchávkové)
Typová rada: KF

  • prietok: do 630 cm3/r
  • dopravná výška: do 25 bar/150 bar

Príslušenstvo - poistné tlakové ventily
Typové rady: SPV/SPVF, HV/HVF, DBD

  • prietok: do 800 l/min
  • prevádzkový tlak: do 400 bar

Scroll To TopScroll To Top