Odstredivé čerpadlá

Už viac ako 80 rokov patrí firma Sterling SIHI medzi popredných výrobcov inovatívnych technológií v obore čerpadiel. Jej výrobný program zahŕňa štandardné špirálové čerpadlá pre chemický priemysel a vodárenstvo, samonasávacie čerpadlá s bočným kanálom, čerpadlá pre horúce médiá, vysokotlakové článkové čerpadlá a bezupchávkové čerpadlá. Priemyselné a štandardné vodárenské čerpadlá Horizontálne špirálové čerpadlá podľa EN 733 a ISO 5199 / EN 25199.

 • prietok: do 3.500 m3/h
 • dopravná výška: do 140 m

Čerpadlá pre horúce médiá Horizontálne alebo vertikálne špirálové čerpadlá pre horúcu vodu a horúci olej olej.

 • prietok: do 1.000 m3/h
 • dopravná výška: do 95 m

Chemické čerpadlá Horizontálne špirálové čerpadlá podľa ISO 2858 / EN 22858 a ISO 5199 / EN 25199.

 • prietok: do 650 m3/h
 • dopravná výška: do 160 m

Čerpadlá s bočným kanálom Horizontálne, vertikálne, samonasávacie čerpadlá so schopnosťou prepravovať aj plyny.

 • prietok: do 35 m3/h
 • dopravná výška: do 354 m

Vysokotlakové čerpadlá Horizontálne, viacstupňové, článkové čerpadlá podľa ISO 5199 / EN 25199.

 • prietok: do 450 m3/h
 • dopravná výška: do 1.600 m

Hygienické čerpadlá Horizontálne, viacstupňové, článkové čerpadla podľa ISO 5199 / EN 25199.

 • prietok: do 450 m3/h
 • dopravná výška: do 1.600 m

Monitoring stavu čerpadiel SIHI detect Zariadenie na meranie rýchlosti vibrácií a kompletný monitoring stavu čerpadiel.


Scroll To TopScroll To Top