Čerpadlá

Vďaka možnosti voľby rôznych typov čerpadiel sme Vám schopní ponúknuť optimálne riešenie pre konkrétnu aplikáciu čerpania kvapalín. Štandardné vodárenské a priemyselné čerpadlá, čerpadlá pre horúce médiá (horúca voda/horúci olej), chemické čerpadlá, samonasávacie čerpadlá s bočným kanálom, vysokotlakové článkové čerpadlá, hygienické čerpadlá, zubové čerpadlá (nízkotlakové/vysokotlakové), vretenové čerpadlá, čerpadlá s magnetickou spojkou (bezupchávkové), membránové čerpadlá poháňané stlačeným vzduchom, hadicové-peristaltické čerpadlá, chemicky odolné membránové dopravné a dávkovacie čerpadlá pre malé prietoky (laboratórne a OEM prevedenie).

Ponúkame čerpadlá popredných svetových výrobcov ako sú firmy:

  • Sterling SIHI
  • KRACHT
  • CRANE
  • KNF
  • Leistritz

Scroll To TopScroll To Top