Suché vývevy

Sterling SIHI ponúka dokonale suché vývevy pre najrôznejšie požiadavky procesného priemyslu. Moderné procesné technológie sa stále viac orientujú na suché vývevy, ktoré musia spľňať náročné požiadavky ako na príklad zabezpečovať čisté vákuum (nezaťažené olejom alebo pracovnými kvapalinami), dosahovanie nízkych tlakov, flexibilitu na zmenu parametrov pri dávkových procesoch a nízké náklady počas celej doby životného cyklu. SIHIdry pracuje na princípe objemového čerpadla s vertikálnymi skrutkovicami ako hermetický, bezupchávkový, dokonale suchý stroj, bez akýchkoľvek pracovných alebo mazacích kvapalín. Tieto suché vývevy boli vyvinuté špeciálne pre aplikácie v procesnej technike a vyznačujú sa jednoduchou údržbou a nízkými prevádzkovými nákladmi.

Pre aplikácie v chémii
Typové rady: SIHIdry M a H.

  • odsávané množstvo: do 4.000 m3/h
  • tlak na saní: > 0,001 mbar

Pre aplikácie v priemysle
Typové rady: SIHIdry V a S.

  • odsávané množstvo: do 4.000 m3/h
  • tlak na saní: > 0,001 mbar

Scroll To TopScroll To Top