Kvapalinokružné kompresory

Kapalinokružné kompresory nachádzajú uplatnenie pri nízkotlakovej kompresii plynov. Môžu čerpať takmer všetky plyny a to aj v prípade, že obsahujú prach a kvapaliny. Čerpaný plyn je v priamom kontakte s pracovnou kvapalinou kompresora, ktorá odvádza teplo a kompresia tak prebieha pri minimálnom náraste teploty, takmer izotermicky.

Jednostupňové kvapalinokružné kompresory Typové rady: LOH, LPHX, LPH, KPH.

  • odsávané množstvo: do 10.500 m3/h
  • kompresný tlak: 0,2 až 1,5 bar g

Dvojstupňové kvapalinokružné kompresory Typové rady LOH, LPHX, KPH, KLH.

  • odsávané množstvo: do 1.450 m3/h
  • kompresný tlak: 0,2 až 11 bar g

Scroll To TopScroll To Top