Vývevy a kompresory

Vďaka možnosti voľby rôznych typov vývev a kompresorov sme Vám schopní ponúknuť optimálne riešenie pre konkrétnu aplikáciu odsávania alebo stláčania rôznych plynov a pár. Jednostupňové kvapalinokružné vývevy a kompresory, dvojstupňové kvapalinokružné vývevy a kompresory, kvapalinokružné vývevy v monoblokovom prevedení, chemicky odolné membránové vývevy a kompresory pre malé odsávané množstvá (laboratórne, OEM prevedenie, špeciálne projektové prevedenia).

Ponúkame vývevy a kompresory popredných svetových výrobcov ako sú firmy:

  • Sterlig SIHI
  • KNF

Scroll To TopScroll To Top