Optické signálne zariadenia

Optické signálne zariadenia – výrobky, ktoré svojím žiarením vizuálne upozorňujú na výnimočné situácie, hroziace nebezpečenstvo alebo indikujú prípadné dalšie prevádzkové stavy.


Scroll To TopScroll To Top