Akustické signálne zariadenia

Akustické signálne zariadenia – výrobky, ktoré svojim zvukom (tónom) upozorňujú na výnimočné situácie, hroziace nebezpečenstvo alebo indikujú prípadné ďalšie prevádzkové stavy.


Scroll To TopScroll To Top