Signálne zariadenia

Signálne zariadenia - spektrum elektrotechnických produktov určených k optickej alebo akustickej indikácii núdzových alebo havarijných stavov. Obecne môžeme túto skupinu rozdeliť na:

  • optické signálne zariadenia
  • akustické signálne zariadenia
  • príslušenstvo

Scroll To TopScroll To Top