Senzorika

Senzorika zaisťuje automatické funkcie rôznych strojov, výrobných liniek a dopravných systémov. Pro tieto systémy je potreba špeciálnych snímačov, čidiel a meracích systémov.

Novým trendom je rovako vybavenie snímačov komunikačným rozhraním pre ich ľahšiu integráciu do riadiaceho systému stroja a pre rýchly a efektívny prenos meraných údajov so zabezpečením proti možným priemyselným rušením.

V tejto sekcii nájdete nepreberné množstvo senzorov a príslušenstva. Od jednoduchých binárnych až po špeciálne sofistikované senzory pre meranie neelektrických veličín a optický prenos dát. Od firiem Leuze electornic, FSG, ELTRA a Aeco.


Scroll To TopScroll To Top