Prípojnicové nízkonapäťové systémy

V sekcii prípojnicové nízkonapäťové systémy nájdete komponenty určené pre použitie v nízkonapäťových rozvádzačoch. Tieto komponenty nájdu svoje uplatnenie najmä v oblasti výroby rozvádzačov, v energetike, v ťažkom priemysle a v oblasti elektrického pokovovania. Medzi tieto komponenty patria najmä pevné medené zbernice, pružné lamelové medené zbernice (Flexibary), medené pletence, zemniace pletence, rozvodné bloky, izolátory, prúdové spojky, zbernicové a zemniace svorky, zbernicové držiaky, dištančné stĺpiky, ochranné káblové pletence, ručné a hydraulické náradie pre spracovanie medených zberníc. Výrobcom týchto súčasťou je americká spoločnosť Erico.


Scroll To TopScroll To Top