Krabičky, plošné spoje, ostatné komponenty

V sekcii kryty, plošné spoje a ostatné komponenty nájdete boxy a kryty pre elektronické moduly, meracie relé, časové relé, prepäťové ochrany, komponenty zbernicových systémov, komponenty pre decentralizovanú automatizáciu, pasívne rozhranie, svorkové pásky. Výrobcom elektronických komponentov uvedených v tejto sekcii je nemecká spoločnosť Wieland.


Scroll To TopScroll To Top