Štandardné ovládače

Štandardné ovládače – zariadenia vybavené tlačidlami (závesné ovládače) alebo pákovými ovládačmi resp. joystickmi (ovládacie panely) a spojené s ovládaným zariadením káblom. Voľba povelov je realizovaná stlačením tlačítok alebo vychýlením joysticku a zopnutím kontaktov riadiaceho obvodu v rozvádzači ovládaného stroja.


Scroll To TopScroll To Top