Káble

Ohybné vodiče pre prenos a rozvod elektrického prúdu v silových a slaboprúdových zariadeniach. Podľa konštrukcie sa rozoznáva kábel jednožilový, viacžilový, symetrický (dve alebo tri žily zakrútené na určitú dĺžku zákrutu) a nesymetrický (koaxiálny kábel). Podľa účelu sa rozlišuje kábel silový (pre prenos výkonu) alebo kábel ovládací (pre signalizačné a ovládacie účely). Špeciálnymi káblami sú káble ploché alebo s nosnými lankami určené pre aplikácie v žeriavovej oblasti


Scroll To TopScroll To Top