Prúdové troleje

Prúdové troleje – napájecie zariadenie zložené z jednopólových elektrovodných profilov a zberačov pre prenos elektrickej energie na pohybujúci sa stroj. Podľa volby a provedenia je možné prenášať prúdy až do veľkosti 1250 A.


Scroll To TopScroll To Top