Krúžkové zberače

Krúžkové zbierače – komponenty zložené z elektrovodných krúžkov (silových alebo ovládacích, prípadne dátových) a zberacích kartáčov rovnakého prevedenia. Krúžkové zbierače slúžia k prenosu energie alebo riadiacich signálov z pevnej na otočnú čast stroja. Špeciálne prevedenie (prevodníky) môžu prenášať tiež plynné alebo kvapalné látky.


Scroll To TopScroll To Top