Navíjacie bubny

Navíjacie bubny – zostava cievky s pohonom pre spätné navíjanie pružinou alebo motorom doplnená káblom pre prenos elektrickej energie alebo hadíc pre prenos plynných a kvapalných médií. Odvíjanie je vykonávané ťahom ruky za kábel resp. hadicu alebo pohybom napájeného zariadenia.


Scroll To TopScroll To Top