Pohyblivé prívody energie

Pohyblivé prívody energie - oblasť napájacích zariadení alebo ich zostáv určených pre distribúciu elektrickej energie alebo iných médií na mobilné stroje typu žeriavov, zavážacích strojov alebo na pohyblivé podzostavy strojov stacionárnych. Podľa prevedenia, určenia a aplikácie sa pohyblivé prívody delia na:

  • zhrňovačky
  • navíjacie bubny
  • krúžkové zberače
  • prúdové troleje
  • vodiace reťaze

Scroll To TopScroll To Top