Spínacie relé a vyhodnocovacie jednotky

Bezpečnostné projekty se často dajú riešiť pomocou jediného univerzálneho typu zariadenia. Univerzálne bezpečnostné relé sa využívajú napríklad vo vykurovacích systémoch, v priemyselných tepelných procesoch, ve výťahoch a pod.

BEZPEČNOSTNÉ RELÉ Súčásťou jednoúčelových relé je interná logika, ktorá slúži ku kontrole príslušných bezpečnostných funkcií. Bezpečnostné relé s časovou funkciou umožňujú nastavenia času pre rozopnutie výstupov. Dalšie funkcie je možné získať pomocou rozšiřujúceho relé s redundantným interným usporiadanim.

BEZPEČNOSTNÉ RELÉ PRE KONTROLU NULOVÝCH OTÁČEK Kontrola kľudového stavu umožní užívateľovi bezpečný prístup k súčastiam stroja alebo k zariadeniam, u ktorých môže prijsť k nebezpečným pohybom. Toto relé stráži aj prekročenie nastavených mezných hodnôt pohonov. Možnosti použitia sú napríklad odblokovanie pridržovacích častí alebo kontrola pomaly rotujúcich hriadelí pri zriaďovaní a údržbe.

MODULÁRNE BEZPEČNOSTNÉ RELÉ Pomocou týchto bezpečnostných subsystémov je potrebné užívateľské funkcie nastaviť jednoducho „skutkovačom“. Skupinové konfigurácie okrem toho umožňujú, aby každá porucha neviedla ihneď k vypnutiu celého systému (napríklad pri zriaďovaní). Modulové bezpečnostné relé je ekonomickým riešením sériových aplikácií.

BEZPEČNÁ MANIPULÁCIA vďaka funkcii bezpečného štartu. Kontrola nábehovej a výbehovej hrany impulzu bránia nechcenému uvoľneniu vadných spínačov alebo chybnej manipulácii.

ZVÝŠENÁ VYUŽITELNOSŤ vďaka integrovanej funkcie Monoflop, ktorá zaisťuje prijímanie signálu senzoru v prípade poruchy.

ZKRÁTENIE DOBY VÝPADKU jednoduchou diagnostikou. Kódovanie blikania indikuje typické prípady porúch (poruchy synchronizácie, spojenie nakrátko, teplota…) a tým urýchľuje vyhladania závad servisným technikom.


Scroll To TopScroll To Top