Optoelektronické snímače a systémy

Jednotlivé zariadenia alebo sady. V našej rozsiahlej ponuke bezpečnostných senzorov vždy nájdete vhodné a efektívne bezpečnostné riešenie pre zaistenie nebezpečných zón, zabezpečenie vstupov do stroje, zabezpečenie jednotlivých procesov. Všetky zariadenia spĺňajú schválené bezpečnostné normy.

JEDNODUCHÁ | SPOĽAHLIVÁ | ODOLNÁ Bezdotykové bezpečnostné zariadenia se používajú u strojov, ktoré predstavujú riziko pre obsluhujúci personál. Ponúkajú ochranu tým, že uvedú stroj do bezpečného stavu skôr, ako sa osoba môže dostať do nebezpečnej situácie. K riešeniu konkrétnych úloh sa používajú svetelné mreže, bezpečnostné svetelné závory (i s niekoľkými lúčmi) alebo laserové snímače. Podľa prevedenia sú tieto zariadenia vhodné ku spoľahlivému zabezpečeniu nebezpečných miest, priestorov alebo prístupov.


Scroll To TopScroll To Top