Bezpečnosť práce

BEZPEČNOSŤ VÝROBY: celková efektivita zariadenia (CEZ) je medzinárodne použitelná charakteristika. Zahrňuje neplánované prerušenia výroby a vyjadruje tak hodnoty vytvorené zariadeniami. CEZ je súčin troch faktorov: dostupnosti, výkonu a kvality.

BEZPEČNOSŤ STROJOV: Stroj je základom výroby. Vyžaduje našu zvláštnu ochranu. Zásadou je zistiť potenciálnu slabinu stroja a vhodnými opatreniami zabrániť škodám v dôsledku výpadkov. Rozhodujúce sú pri tom ustanovenia normy IEC 61508.

BEZPEČNOSŤ OSÔB: Ľudský život je vždy na prvom mieste! Ochrana pracovníkov je morálna a právna povinnosť bez akýchkoľvek výnimiek. Správnymi opatreniami je možno nebezpečenstvo na pracovisku minimalizovať. Bezpečné prostredie je základom pre motiváciu zamestnancov.

Použitie priemyslovej bezpečnostnej techniky vyžaduje zodpovednosť, skúsenosti a odborné znalosti. Preto firma Schmachtl v spolupráci so subdodávateľmi ponúka kompletný bezpečnostný servis strojov a zariadenia. Naša ponuka produktov a služieb zahrňuje fázu plánovania, uvedenia do prevádzky, riadenia bezpečnosti v bežnej prevádzke, údržbu a výmenu náhradných dielov. Podľa požadavky zákazníka je možné servisné služby využívať jednotlivo alebo v kombinácii.


Scroll To TopScroll To Top