Automatizácia

Automatizácia označuje použitie riadiacich systémov (napr. regulátorov, počítačov, snímačov) k riadeniu priemyselných zariadení a procesov. Z pohľadu industrializácie ide o krok následujúci po mechanizácii. Zatiaľ čo mechanizácia poskytuje ľuďom k práci zariadenia, ktoré im uľahčujú prácu, automatizácia znižuje potrebu prítomnosti človeka pri vykonávaní určitej činnosti. Medzi automatizáciu se radia firmy Unitronics.

(Programmable Logic Controler) PLC automat - je číslicový pracovný elektronický systém konštruovaný pre použitie v priemyselnom prostredí, využívajúce programovateľnú pameť pre interné ukladanie uživateľsky orientovaných inštrukcií pre realizáciu špecifických funkcií (logických, sekvenčných, časovacích, čítacích, komunikačných organizačných) za účelom riadenia strojov či procesov, a to prostredníctvom digitálnych alebo analogových vstupov a výstupov. Programovatelné automaty ponúkame od firmy Unitronics.


Scroll To TopScroll To Top