• Banner #1
  • Banner #2
  • Banner #3

ELTRA

 

www.eltra.it

Absolutne enkódery
sú rotačné snímače polohy, ktoré poskytujú okamžitú informáciu o aktuálnej polohe vďaka kódovanému signálu z optického disku. Táto informácia sa neztratí ani po výpadku napájania. Absolútne enkodéry sa delia na jednootáčkové a viacotáčkové, ktoré poskytujú unikátnu informáciu o polohe aj v rámci viac otáčok.

 

Absolutne lineárne systémy
sa používajú k meraniu aktuálnej polohy pri lineárnom pohybe. Magnetoreštriktívne prevodníky vynikajú vysokou presnosťou a robustnosťou. Varianta snímacej tyče s magnetickým prstencom je vhodná napríklad pre hydraulické piesty. El. výstup môže byť napäťový, prúdový alebo zbernicový (Profibus, SSI, CAN - u optoel. systému).

 

Inkrementálne enkodéry
sú rotačné snímače, ktoré poskytujú relatívnu informáciu o zmene polohy. Výstupom sú 2 fázové posunuté pulzné signály, vďaka ktorým je možné monitorovat uhlovú zmenu a smer pohybu. Inkrementálne enkodéry sú charakterizované predovšetkým tzv. rozlíšením, teda počtom pulzov na otáčku (až 10 000).

 

Inkrementálne lineárne systémy
oproti absolútnym systémom neposkytujú informácie o aktuálnej polohe, ale iba o zmene polohy. Vyrábajú sa v niekoľkých variantách, hlavne čo sa týka výšky zdvihu a rozlíšenia.

 

Koliečkové ovládače
sa skladajú z koliečka pre ručné ovládanie a z prevodníku, ktorý môže byť, buď na princípe potenciometru (s odporovým, prúdovým alebo napäťovým výstupom), alebo rotačného inkrementálneho snímača.

 

Magnetické rotačné enkódery
sú proti optoelektronickým vhodnejšie do náročnejších podmienok, ktoré panujú napríklad pri zpracovaní mramoru alebo skla, čištení, kovoobrábaní a ve všetkých prevádzkach s vyššími teplotami.