• Banner #1
  • Banner #2
  • Banner #3

DUNKERMOTOREN

 

www.dunkermotoren.cz

 

Vážení zákazníci,
spoločnosť Dunkermotoren je popredným svetovým výrobcom vysoko kvalitných pohonov a ich riadenia, ktoré vychádzajú ústrety neustále rostúcim požiadavkom na finančnú efektivitu a spoľahlivosť.

 

Široký sortiment nám umožňuje flexibilne dodávať ako štandardizované komponenty, tak aj riešenia šité na mieru.

 

Tím spoločnosti Dunkermotoren bude aj naďalej využívat svojich bohatých znalostí a zkúseností z oblasti strojárstva a priemyslu, aby vychádzal ústraty vašim požiadavkam a prispieval tak k vašemu úspechu.

 

Zamerané na technológiu a zákazníka,
V spoločnosti Dunkermotoren je výzkum a vývoj spôsobom života. Spoločnost se aktívne zaoberá vývojom klúčových technológií a produktov, ktoré rozhodujú o ich dalšom rozvoji. Ve vývoji už je technológia dalšej generácie. Vývoj produktov je zameraný na inovácie, ktoré našim zákazníkom pomáhajú vytvárať pridanú hodnotu a odlišovať ich od konkurencie.

 

Spoľahlivosť a zaisťovanie akosti
Jedným z primárnych cieľov spoločnosti Dunkermotoren je ponúkať mimoriadnu akosť. V roku 1991 sa spoločnosť Dunkermotoren stala prvým výrobcom malých elektromotorov certifikovaným podľa ISO 9001 a od tej doby získala mnoho ocenení za akosť. Spoločnosť Dunkermotoren považuje zaisťovanie akosti za komplexný proces, ktorý zahrňuje všetky aktivity v rámci podniku. Naše produkty sa vyrábajú výhradne v Nemecku na vysoko automatizovaných výrobných linkách. Konzistentne vysokú úroveň akosti zaisťuje uplatňovanie metódy analýzy možností vzniku závad a ich následkov behom návrhu a vývoja a plne automatizované testovanie integrované vo výrobní linke.

 

Flexibilita, krátke dodacie lehoty a komplexné riešenia pohonov
Ponúkané štandardizované elektromotory, prevodovky a modulárne príslušenstvo umožňujú s vysokou flexibilitou plniť špecifické požiadavky komplexných pohonných systémov. Pre zákazníka to znamená lepší kontrolu nad akosťou, menej tovaru na sklade a kratšie výrobné termíny. Pokiaľ ktorýkoľvek detail nebude dokonale splňovať vaše požiadavky, naše oddelenie výzkumu a vývoja behom krátkej doby zaistí patričné úpravy.
Modulárny systém produktov Dunkermotoren a optimalizovaná logistika zaručujú krátke dodacie lehoty skladových položiek i zákazníckych variánt. Dodacia lehota skladových položiek býva 2-6 týždňov, dodacia lehota zákazníckych variánt býva 4–8 týždňov.