• Banner #1
  • Banner #2
  • Banner #3

CADDY

 

www.erico.com

 

Firma ERICO-CADDY bola založená v Nemecku v roku 1903 a je podnikom zastoupeným po celom svete.
Spoločnost se zaoberá výrobou komponentov pre nízkonapäťové rozvádzače.

  • Flexibary, ohybné prípojnice z medených pásov vo vynilovej izolácii
  • Plastové a kovové držiaky sberníc
  • Medené pletence
  • Izolátory
  • Software (zadarmo, pre výpočet skratového prúdu a vzdialenosti držiakov)